Un Stat pentru cetăţeni, Corneliu Berari

 Discursul susţinut de Corneliu Berari (Membru al Preşedinţiei Partidului Noua Republică) la Adunarea Naţională de la Sibiu, 8-10 februarie 2013

 După atâtea prezentări deosebit de interesante îmi revine mie provocarea de a vă pune la încercare răbdarea cu o intervenţie pe o temă care poate părea himerică anumitor teoreticieni de dreapta, dar, pe care, personal, o consider deosebit de importantă nu doar pentru succesul proiectului Noua Republică dar şi pentru supravieţuirea cu brio a statului român în lumea atât de competitivă a globalizării.

 Pe scurt, tema intervenţiei mele priveşte posibilitatea realizării unei mutaţii structurale în modul de funcţionare al instituţiilor publice din România, în aşa fel încât statul român să nu mai fie perceput ca o stăpânire arbitrară şi spoliatoare (așa cum l-au perceput atâtea generaţii de înaintaşi şi cum îl percep şi astăzi mulți dintre noi) ci să fie privit de către cetăţeni într-un mod similar cu cel în care străbunii noştri de la Roma şi-au înțeles statul, ca fiind o res publica, un bun comun, aparținând tuturor cetăţenilor, pentru care să se merite să plătești taxe, să depui eforturi pecuniare iar dacă ceasul istoriei o impune, să fii dispus să faci sacrificii chiar mai mari.

 Din fericire, atât locul, cât şi timpul vin în sprijinul argumentaţiei pe care vreau să o dezvolt în faţa dumneavoastră. Locul, pentru că doar ieşind din hotel şi plimbându-ne puţin prin Sibiu / Hermannstadt puteam vedea ce înseamnă o administraţie competentă şi inteligentă, capabilă să pună în valoare punctele tari ale unei comunităţi. Timpul sau mai degrabă momentul pentru că, după cum atâţia dintre dumneavoastră ştiu, în această săptămână am comemorat 60 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu. Aşadar, în acest moment în care realizăm o evaluare de etapă a proiectului Noua Republică, cred că evocarea figurii lui Iuliu Maniu şi a proiectului istoric de lungă durată în numele căruia acest politician democrat şi patriot a ales să rămână în ţara cotropită de Armata Roşie, deşi ştia prea bine că această alegere înseamnă temniţă şi moarte, ne poate ajuta să poziţionăm Noua Republică în lunga durată a modernităţii politice româneşti şi a evoluţiei statalităţii în teritoriile locuite de români.

Proiectul politic căruia Iuliu Maniu i-a dedicat întreaga sa viaţă a fost, după cum ştim, nu doar realizarea unui stat al tuturor românilor (ca principiu de configurare teritorială a statului) ci şi a unui stat al dreptăţii, al domniei legii şi al deplinelor libertăţi politice şi civice pentru toţi cetăţenii statului, indiferent de apartenenţa lor etnică, culturală sau confesională.

 Acest proiect n-a putut fi desăvârșit în perioada democraţiei interbelice din mai multe motive, atât interne dar şi externe, între care factorul esenţial a fost subminarea ordinii internaţionale de către două puteri revoluţionare, URSS şi mai apoi Germania nazistă, care-şi propuseră nu doar revizuirea echilibrului internaţional de putere ci desfiinţarea unor valori, norme și instituții constitutive pentru civilizaţia europeană de sorginte iudeo-creştină.

 Ce e însă uluitor, ba chiar strigător la cer, este faptul că în cei 22 de ani de democraţie post-comunistă, în condiţii internaţionale infinit mai favorabile, generaţia de politicieni ajunsă la putere după 1989 s-a dovedit nu doar incapabilă, dar pur şi simplu absolut dezinteresată de a relua şi duce la bun sfârşit proiectul istoric de transformare a statului român într-un stat de drept. Excepțiile pe care le cunoaștem cu toții în rândurile acestei generații politice nu fac decât să sublinieze și mai pregnant eșecul structural al așa-zisei clase politice post-decembriste.

 Vestea foarte proastă adusă de evoluţiile halucinante din ultimul an este că statul de drept dar şi statul ca o sumă de capabilităţi organizaţionale este încă foarte fragil în România.

Vestea bună este că, cel puţin deocamdată, există judecători şi la Bucureşti, nu doar la Berlin sau Strasbourg şi că, în ciuda asaltului masiv dat de o parte a clasei politice asupra statului de drept şi a apărării mai mult simulate decât realizată efectiv de cealaltă parte a spectrului politic, structuri fundamentale ale statului sunt încă în picioare în România.

Concluzia inevitabilă care trebuie trasă de orice observator lucid este că nu se mai poate aştepta mare lucru de la partidele actuale. Avem nevoie de altfel de partide în România, de altfel de forţe politice decât acelea care, la douăzeci de ani de existenţă, şi-au dat examenul deplinei incapacităţi şi imaturităţi democratice în vara anului 2012.

Avem nevoie, de fapt, de Noua Republică. Personal, dacă în urmă cu câteva luni, la congresul de înfiinţare, priveam Noua Republică ca o posibilitate, după toate câte s-au întâmplat în ultimele luni, am ajuns să consider Partidul Noua Republică drept o necesitate istorică pentru salvarea ordinii de drept în România şi pentru iniţierea procesului de gestionare cu succes a adaptării poporului și statului român la provocările lumii care se va naşte din cenuşa actualei crize financiare, ecologice şi demografice.

Dincolo de discuţia despre identificarea resurselor necesare pentru o funcţionare optimă la nivel operaţional (şi care are o importanţă critică în această fază de început a Noii Republici ca organizaţie de partid), cred că la nivel strategic Noua Republică va putea avea un impact major asupra societăţii româneşti dacă va reuşi coalizarea sub cupola unui proiect politic comun a generatorilor de valoare adăugată din România, care, foarte simplist, ar putea fi clasificaţi în trei categorii: i) posesorii şi generatorii de capital economic (întreprinzătorii – Besitzbürgertum), ii) posesorii de capital cultural (elitele profesionale – Bildungsbürgertum) şi iii) acele segemente ale populaţie care sunt încă ataşate valorilor perene ale civilizaţiei europene creştine, segmente sociale în care se generează cel mai preţios capital al acestei ţări, oamenii de mare caracter şi de nădejde, care, de regulă, tind să se nască în familii funcţionale, clădite pe valorile mai sus amintite. Pentru un succes deplin, această alianţă tripartită la nivel politic ar trebui să se sprijine pe un pivot instituţional solid, dat de un aparat de stat profesionist şi competitiv la nivel european.

Aşadar, consider că la nivel strategic, în proiectul de reprezentare politică a intereselor producătorilor de valoare adăugată din această ţară, Partidul Noua Republică ar trebui să aibă în vedere ca prioritate politică majoră creşterea capabilităţilor şi performanţelor instituţiilor publice din România. În ce fel se poate realiza aceasta, vom detalia cu alte ocazii, cele șape minute alocate prezentării de față nefiind suficiente nici măcar pentru o sumară introducere în acestă temă atât de complexă. Idei avem destule și am început să lucrăm la punerea lor în practică, în ciuda precarității resurselor materiale care ne stau la dispoziție în acest moment.

În orice caz, dacă prin acţiunea partidului Noua Republică, statul român ca stat de drept se va sprijini pe funcţionarea unui serviciu public cu performanţe cel puţin egale cu cele înregistrate de serviciile publice ale Uniunii Europene, cred că, pentru prima oară în istoria poporului român, statul nu va mai fi o stăpânire arbitrară, coruptă şi jecmănitoare ci va fi o res publica autentică, adică bunul comun al cetăţenilor capabili să ducă o viaţă cu sens şi să producă valoare adăugată în societate. Doar aşa proiectul asumat de Iuliu Maniu și de alți ctitori ai României Mari la începutul secolului al XX-lea va deveni realitate în prima jumătate a secolului al XXI-lea iar jertfa lui şi atâtor mii şi mii de români (care au ales suferinţa, marginalizarea, temniţa şi moartea în locul mincioasei utopii a raiului pe pământ promise de comunişti) va rodi în generaţiile de acum şi-n cele viitoare.

Reclame